Digitálne AUDIO komunikačné systémy

 

Digitálne komunikačné systémy sú moderným riešením komunikácie,

od vchodovej brány s bytom, alebo kanceláriou.

 

Tento systém je finančne prijateľným riešením, vo väčšine prípadov aj lacnejšou variantou,

riešenia problémov zo stávajúcim komunikačným systémom ( analógovy 4+n systém ).

 

Analógový systém sa vyznačuje častou poruchovosťou, najmä problémy s komunikáciou,

kedy nepočuť človeka pri bráne, alebo osoba pri bráne nepočuje vlastníka.

Tento systém potrebuje množstvo vodičov pre svoje fungovanie, konkrétne 4 spoločné vodiče,

ktoré zabezpečujú komunikáciu a samostatný vodič pre každý byt - kanceláriu, zabezpečujúci

zvonenie do bytu - kancelárie.

Výpadok jedného z vodičov spôsobí nefunkčnosť niektorej funkcií, alebo nefunkčnosť systému. 

Moderný digitálny komunikačný audio systém potrebuje pre svoje fungovanie len dva vodiče,

ktoré sú medzi sebou paralelne prepojené.

 

Hlavné výhody a funkcie digitálneho komunikačného systému :

- len dva vodiče potrebné pre fungovanie systému

- rýchla výmena systému a telefónov

- zvuková informácia o stave systému ( po zdvihnutí slúchadla je počuť tón ako pri pevnej linke )

- nemožnosť odpočúvania hovoru iným účastníkom

- telefonovanie medzi bytmi ( interkom ), bez možnosti odpočúvania

- možnosť až 8 ks elektronických vrátnikov v systéme ( 8 ks zvončekových tabiel ),

  hlavné dvere, zadné dvere, zádverie a podobne.

- adresné otváranie dverí ( po zatlačení tlačidla otvárania dverí na telefóne, sa otvoria len dvere

  od ktorých bol vyzvonený byt )

- možnosť off line sledovania udalostí v systéme

  ( hlavne ktorý byt otvoril vchodové dvere - vo formáte dátum, čas, meno )

  * sledovanie udalostí beží v programe BBIQ - program pre ovládanie prístupového systému  

 

Naša spoločnosť zabezpečuje výmenu systému aj počas dní pracovného pokoja,

čo je výhodné z dôvodu prítomnosti vlastníkov bytov a možnosti vymeniť telefón

v byte všetkým vlastníkom.

Táto možnosť nenavyšuje konečnú cenu systému.

 

Pri výmene telefónov je vypracovaný, časový harmonogram výmeny telefónov spôsobom,

aby sme vlastníkov zdržiavali čo najmenej.

Viď. obrázok pod textom

Oznam pre výmenu telefónov