Digitálne komunikačné video systémy

Digitálne video komunikačné systémy sú funkčne totožne z audio systémami.

Medzi hlavné rozdiely patrí :

- v zvončekovom table inštalovaný modul kamery s nočným videným

- možnosť inštalácie video telefónu v byte, alebo kancelárií 

- video telefóny sú delené na, klasické so slúchadlom typ ELEGANT a bez slúchadlové HANDSFREE

  tieto telefóny majú ešte možnosť záznamu fotografií cca 250 ks, v prípade že nie ste doma

  a nemohli ste prijať hovor, video telefón zaznamená fotografiu osoby, ktorá Vám zvonila pri bráne

- telefóny typu HANDSFREE majú možnosť ovládania ďalšieho spínacieho zariadenia, napríklad

  garážovej brány, vstupnej rampe a podobne

 

V prípade inštalácie video komunikačného systému, možu byť v systéme zapojené aj digitálne audio telefóny.

Príklad : Bytový dom s 32 bytmi a inštalovaným video systémom : 29 bytov má inštalované audio telefóny

                                                                                            3 byty majú inštalované video telefóny

 

Video telefóny sa samozrejme do systému dajú inštalovať aj dodatočne, napríklad.

Video systém bol inštalovaný v roku 2012 s počtom 31 audio telefónov , 1 ks video telefónom.

Vlastník na piatom podlaží by chce vymeniť audio telefón za video telefón v roku 2014.

 

 

Naša spoločnosť zabezpečuje výmenu systému aj počas dní pracovného pokoja,

čo je výhodné z dôvodu prítomnosti vlastníkov bytov a možnosti vymeniť telefón

v byte všetkým vlastníkom.

Táto možnosť nenavyšuje konečnú cenu systému.

 

Pri výmene telefónov je vypracovaný, časový harmonogram výmeny telefónov spôsobom,

aby sme vlastníkov zdržiavali čo najmenej.

Viď. obrázok pod textom

Oznam