Elektronické prístupové systémy všeobecne

 

Elektronický prístupový systém, je zariadenie, ktoré nahrádza mechanické kovové

zámky a kľúče.

Otvorenie vchodových dverí sa uskutočňuje priložením elektronického kľuča ( čipového kľúča )

do vyznačeného poľa - čítacej plochy.

Prístupové systémy sa delia na dve skupiny podľa použitia elektronických kľúčov

a to na kontaktné a bezkontaktné systémy.

 

 

 

Ďalej je možnosť použitia riadiacej elektroniky podľa potreby bytového domu,

a to so záznamom pohybu vlastníkov, vrátane kontroly zatvorenia dverí,

alebo len jednoduchý systém, v ktorom je vytvorená jednoduchá databáza

vlastníkov kľúčov ( meno, číslo bytu, poschodie a počet vydaných kľúčov ).

 

Prístupový systém sa skladá

- s riadiacej elektroniky

- čítacej plochy kľúčov

- napájacieho zdroja a prípadne zálohovacieho zdroja

- elektromechanického, alebo magnetického zámku

 

Ukážka inštalácie prístupového systému inštalovaného

do digitálneho zvončekového audio tabla.

Inštalovaný bezkontaktný systém bez záznamu

udalostí RAK BES.